Informatie voor de ouders

Inkomensattest

Extra informatie

De ouders betalen voor de opvang in ons kinderdagverblijf een bijdrage berekend volgens het gezamenlijke belastbaar inkomen. Ouders die voor kinderopvang een prijs betalen op basis van het inkomen moeten de berekening zelf doen via ‘Mijn Kind en Gezin’.

De ouders dienen zich via de website van Kind & Gezin eerst te registreren. Nadien moeten zij de bijdrage berekenen. Uw inkomen is dus niet meer bekend bij het kinderdagverblijf.

De ouders maken een profiel aan op deze website en loggen in met hun e-ID of federaal token. Als je kiest om een e-ID te gebruiken dan hebt u de pincode van uw identiteitskaart nodig. Zorg dat uw kaartlezer compatibel is met het correcte Windows-programma van uw individuele computer. Bijgevolg worden de inkomensgegevens en de gegevens over de gezinssamenstelling automatisch weergegeven in de berekeningsmodule van de website.

De ouders moeten het document met het inkomenstarief met vermelding van een geldige kindcode bezorgen aan de verantwoordelijke. Zij kunnen kiezen of ze dit wensen af te geven in ’t Riemenhofje of het per mail bezorgen.

Bij vragen kan u steeds contact nemen met de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 of de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

Wanneer u foutieve info geeft, kan Kind en Gezin beslissen dat de ouders het maximumtarief moeten betalen. Dit nieuwe tarief geldt vanaf de maand die volgt op de vaststelling als je kind nog in de opvang word opgevangen.

Fotogalerij

Foto's van uw kleine spruit!

Foto's van de kinderen en hun activiteiten zijn voor de privacy van onze kinderen en personeel afgeschermd met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

Ziekte

Wat te doen bij ziekte?

Er kunnen geen zieke kinderen in ‘t Riemenhofje opgevangen worden, omwille van het besmettingsgevaar voor de andere kinderen.

In dit geval moeten de ouders ’s morgens voor 9.00u het kinderdagverblijf verwittigen. Gebeurt dit niet op tijd dan zal er een sanctionerende vergoeding aangerekend worden van 50% van de ouderbijdrage met een minimumbedrag dat door Kind en Gezin bepaald werd. In geval van meerdere ziektedagen moet dit ook opnieuw gemeld worden voor 9.00u ’s morgens.

Het kinderdagverblijf verzoekt de ouders om al op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval het kind ’s ochtends ziek zou zijn. In geval van nood kan je terecht bij de Opvangdienst zieke kinderen van uw mutualiteit.

Met ziekte wordt bedoeld: koorts, kinderziekte, keel– en oorontsteking, na een heelkundige ingreep, bronchitis, longontsteking, ontsteking van mondslijmvlies, diarree, eender welke virale en bacteriële infectie.

Bij lichte klachten kan het kindje wel komen, mits toestemming van de behandelende arts.

Clipart ziek

Huishoudelijk reglement

Onze afspraken

Heb je het huishuidelijk reglement nodig maar vind je het niet onmiddellijk?
Je kan hier steeds de laatste versie van ons reglement downloaden.

 

Download